Het zit in onze natuur.

Goedgekeurd

Hollands hout is op verantwoorde wijze geoogst. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan het bekende FSC®-keurmerk. Dit label garandeert dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

NL Greenlabel is een initiatief van Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, bekend van het programma Eigen Huis & Tuin. Ze willen het gebruik van duurzame materialen en producten in de ruimste zin van het woord bevorderen. De herkomst van de materialen en het hergebruik spelen daarbij een belangrijke rol.

De missie van NL Greenlabel:
Groen geeft mensen meer rust en minder stress. Het voegt belevingswaarde toe aan ons leven. Daarom heeft groen de toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat het meetbaar maken van duurzaamheid en deze waarden communiceren naar de eindgebruiker door middel van een paspoort centraal. Staatsbosbeheer is premium partner in NL Greenlabel en haalt met Hollands hout de hoogste score, een A-paspoort.